Выпускные экзамены 2019

Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Базавы ўзровень, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, з парушэннямі зроку, з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Фомка" стар.182

2."Чары жыцця" стар.159

Павышаны ўзровень

1."Загоеная рана" стар.167

2."Хлеб" стар.83

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на IІI ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Для вучняў з парушэннем слыху, для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення

1."Страшнае спатканне" стар.33

2."Белавежскі зубр" стар.74

Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Базовый уровень, в том числе для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Стихии нашей планеты" стр.128

2."Как говорить?" стр.252

Повышенный уровень

1."Мальчики" стр.14

2."Последний поклон" стр.224

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на IІI cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Для учащихся с нарушением слуха, для учащихся с тяжелыми нарушениями речи

1."Малинка" стр.25

2."У озера" стр.85

Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Базовый уровень

Варианты №25, №26

Повышенный уровень

Варианты №79, №80
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Базавы ўзровень, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, з парушэннямі зроку, з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Найпрыгажэйшая рыба нашых рэк" стар.115

2."Практыкаванні маладых жораваў" стар.125

Павышаны ўзровень

1."Бабры" стар.151

2."Чатырохногі сябар" стар.323

Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на IІI ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Для вучняў з парушэннем слыху, для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення

1."Дуб і сасна" стар.31

2."Веснавая паводка" стар.90

Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Базовый уровень, в том числе для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Щурка" стр.167

2."Белый гусь" стр.213

Повышенный уровень

1."Мститель" стр.54

2."О Шмелеве" стар.237

Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на IІI cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Для учащихся с нарушением слуха, для учащихся с тяжелыми нарушениями речи

1."Долгожданный ёжик" стр.15

2."Старый блиндаж" стр.86

Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Базовый уровень

Варианты №69, №70

Повышенный уровень

Варианты №109, №110
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Базавы ўзровень, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, з парушэннямі зроку, з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Лясная ласуня" стар.197

2."Падарунак з лесу" стар.226

Павышаны ўзровень

1."Полацк" стар.51

2."Ліпень" стар.153

Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Базовый уровень, в том числе для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, с нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Родные березы" стр.131

2."На войне" стр.221

Повышенный уровень

1."Посылка" стр.50

2."Колокольный звон" стр.265

Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Базовый уровень

Варианты №5, №6

Повышенный уровень

Варианты №73, №74
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019 годы издания