Выпускные экзамены 2023

Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2022 год выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Рабіна" стар. 52 2. "Зубрыная сцежка" стар. 147
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для вучняў з парушэннем слыху, для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2023 год выдання

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, для вучняў з парушэннем слыху (пераказ)

1."Спадчына" стар. 74 2. "Цар-дуб" стар. 104

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання дыктант

1."Святло Радзімы" стар. 8 2. "Крынічка" стар. 56
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста, страница
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2022 год издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Писатель и художник" стр. 10 2."Мирский замок" стр. 128
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха, для учащихся с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения и воспитания. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования, 2023 год выдання

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, для учащихся с нарушением слуха (изложение)

1."Наша яблоня" стр. 92 2."Сын полка" стр. 103

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания диктант

1."Слово тоже поступок" стр. 13 2."Лебеди" стр. 40
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020, 2023 гады выдання

Базовый и повышенный уровень

Вариант №65, №66

Базавы і павышаны ўзровень

Варыянт №65, №66
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021,2022, 2023 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2022 год выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Чым пахне дождж?" стар. 38 2. "Нечаканая сустрэча" стар. 93
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для вучняў з парушэннем слыху, для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2023 год выдання

Для вучняў з парушэннем слыху (пераказ)

1."Героі Брэсцкай крэпасці" стар. 135 2. "Янот-паласкун" стар. 110
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста, страница
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2022 год издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Белорусы" стр. 38 2. "Пушкин-собеседник" стр. 73
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха, для учащихся с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения и воспитания. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования, 2023 год выдання

Для учащихся с нарушением слуха (изложение)

1."Хлебные крошки" стр. 115 2."Голубая ель" стр. 135
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020, 2023 гады выдання

Базовый и повышенный уровень

Вариант №11, №12

Базавы і павышаны узровень

Варыянт №11, №12
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021,2022, 2023 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2022 год выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Дома" стар. 35 2."Помнік" стар. 130
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для вучняў з парушэннем слыху, для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2023 год выдання

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення (пераказ)

1."Францыск Скарына" стар. 91 2."Як з'явіўся інтэрнэт?" стар. 129

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання дыктант

1."У Белавежскай пушчы" стар. 62 2."Беларускія майстры" стар. 36
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста, страница
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2022 год издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Отец-герой" стр. 63 2."Мечта" стр. 80
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования для учащихся с нарушением слуха, для учащихся с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения и воспитания. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2023 год выдання

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (изложение)

1."Кусок хлеба" стр. 134 2."В зимнюю стужу" стр. 117

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания диктант

1."Родные места" стр. 37 2."Спичечное дерево" стр. 80
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020, 2023 гады выдання

Базовый и повышенный уровень

Вариант №19, №20

Базавы і павышаны узровень

Варыянт №19, №20
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021,2022, 2023 годы издания