Выпускные экзамены 2019

Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019 гады выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Свой край" стар. №7 2. "Летам у бары" стар. №101
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, для вучняў з парушэннем слыху (пераказ)

1."Жураўліная песня" стар. №83 2. "Легенда пра возера Нарач" стар. №99

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання дыктант

1."Хлеб" стар. №252. "Грыбы" стар. №44
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019 годы издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."В горах" стр. №5 2. "Медвежата" стр. №58
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, для учащихся с нарушением слуха (изложение)

1."Музыкальные сойки" стр. №74 2. "Колокола Хатыни" стр. №79

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания диктант

1."Ночные охотники" стр. №18 2. Парусник "Надежда" стр. №43
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2016 года выдання

Базовый уровень

Вариант №19, №20

Повышенный уровень

Вариант №99, №100
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2016, 2017, 2018, 2019 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019 гады выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Шчыры патрыёт роднай зямлі" стар. №15 2."Прырода - крыніца прыгажосці" стар. №159
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Для вучняў з парушэннем слыху (пераказ)

1."Казка пра Мятлу" стар. №95 2. "Надыход вясны" стар. №102
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019 годы издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."К озеру" стр. 21 2. "Дорога на станцию" стр. 142
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Для учащихся с нарушением слуха (изложение)

1."Хмурый месяц" стр. 83 2. "Никишкины радости" стр. 95
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2016 года выдання

Базовый уровень

Вариант №9, №10

Повышенный уровень

Вариант №133, №134
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2016, 2017, 2018, 2019 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019 гады выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Спадчына Скарыны" стар. №26 2. "Глушэц такуе" стар. №125
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2017 года выдання

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання пераказ

1."Возера Белае" стар. №96 2. "У пастцы" стар. №109

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання дыктант

1."Беларусы" стар. №8 2. "Рамонак" стар. №47
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019 годы издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1. "Радость" стр. №14 2. "Половодье" стр. №78
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования» 2017 года издания

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания изложение

1."Юлькины подснежники" стр. №87 2. "Барсучий нос" стр. №114

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания диктант

1."Спичечное дерево" стр. №47 2. "Ночная тропа" стр. №58
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі» 2016 года выдання

Базовый уровень

Вариант №63, №64

Повышенный уровень

Вариант №139, №140
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2016, 2017, 2018, 2019 годы издания