Выпускные экзамены 2021

Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гады выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Любімая Радзіма" стар. 8 2. "Янка Брыль - чытач" стар. 42
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, для вучняў з парушэннем слыху (пераказ)

1."Праца мастака" стар. 85 2. "Гісторыя чалавечай душы" стар. 111

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання дыктант

1."Вялікі пясняр" стар. 15 2. "Бусліная сям'я" стар. 50
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Дедушкин сад" стр. 79 2. "Чарующие звуки" стр. 105
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2017 год издания

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, для учащихся с нарушением слуха (изложение)

1."Музыкальные сойки" стр. 74 2. "Водопой" стр. 116

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания диктант

1."Апрель" стр. 14 2. "Утро в степи" стр. 64
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Базовый и повышенный уровень

Вариант №73, №74

Базавы і павышаны ўзровень

Варыянт №73, №74
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гады выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Ганарымся Бацькаўшчынай" стар.5 2. "Крэпасць на мяжы" стар.165
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Для вучняў з парушэннем слыху (пераказ)

1."Неспадзяваная сустрэча" стар.105 2. "Ратамка" стар.118
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Огни на цветах" стр.6 2. "Начало осени" стр.34
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2017 год издания

Для учащихся с нарушением слуха (изложение)

1."Хмурый месяц" стр.83 2. "Первый зимний день" стр.93
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Базовый и повышенный уровень

Вариант №21, №22

Базавы і павышаны узровень

Варыянт №21, №22
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания
Вучэбны прадмет «Беларуская мова»
Зборнік экзаменацыйных матэрыялаў Назва тэксту, старонка
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Тэксты дыктантаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гады выдання

Для выпускнікоў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, у тым ліку для вучняў з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, парушэннямі зроку, парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні)

1."Пяро жар-птушкі" стар.95 2. "Крыніца інфармацыі" стар.68
Зборнік матэрыялаў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Беларуская мова» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі для дзяцей з парушэннем слыху, для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення ўстаноў адукацыі з беларускай мовай навучання. Тэксты дыктантаў. Тэксты для пераказаў. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 год выдання

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення (пераказ)

1."Смелая варона" стар.93 2. "Канец зімы" стар.122

Для вучняў з цяжкімі парушэннямі маўлення, якія выбралі для напісання дыктант

1."Сцяжыны дзяцінства" стар.26 2. "Ля вогнішча" стар.61
Учебный предмет «Русский язык»
Сборники экзаменационных материалов Название текста
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Тексты диктантов. Издательство «Национальный институт образования», 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы издания

Для учащихся учреждений общего среднего образования, в том числе учащихся специальных общеобразовательных школ (специальных общеобразовательных школ-интернатов), специальных классов, классов интегрированного обучения и воспитания учреждений общего среднего образования для учащихся с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями психического развития (трудностями в обучении)

1."Пернатые друзья" стр.73 2. "Белое чудо" стр.111
Сборник материалов для выпускного экзамена по учебному предмету «Русский язык» за период обучения и воспитания на II cтупени общего среднего образования для детей с нарушением слуха, для детей с тяжелыми нарушениями речи учреждений образования с русским языком обучения. Тексты диктантов. Тексты для изложений. Издательство «Национальный институт образования», 2017 год издания

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи (изложение)

1."Наша яблоня" стр.86 2. "Мой дядя" стр.102

Для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, выбравшими для написания диктант

1."Ягодные адреса" стр.38 2. "Ранняя весна" стр.64
Учебный предмет «Математика»
Сборники экзаменационных материалов Вариант
Зборнік заданняў для выпускнога экзамену па вучэбным прадмеце «Матэматыка» за перыяд навучання і выхавання на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі. Выдавецтва «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2020 год выдання

Базовый и повышенный уровень

Вариант №3, №4

Базавы і павышаны узровень

Варыянт №3, №4
Сборник заданий для выпускного экзамена по учебному предмету «Математика» за период обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования. Издательство «Национальный институт образования», 2020, 2021 годы издания